saule pirmajā mājā

Saule namos

Saule namos Saules novietojums mājā (tas ir, māja, kuru saule aizņem dzimšanas diagrammā) atklāj dzīves jomu, kurā mums jājūtas īpašiem. Tajā mēs jūtam nepieciešamību atšķirt sevi no citiem. Saule ir aktīvs, nevis reaktīvs spēks. Kā tādi mēs varam ietekmēt izmaiņas lietās, kuras pārvalda mūsu Saules nams. Patiesībā, lai atrastu laimi

Saules - mēness aspekti Natal diagrammā

Saules - mēness aspekti Natal diagrammā Šajā lapā: Tiek skaidroti un interpretēti dzemdību diagrammas planētas aspekti. Šajā lappusē ir parādīta šādu aspektu nozīme: Saules konjunktūras Mēness, Saules kvadrātveida Mēness, Saules opozīcijas Mēness, Saulei līdzīgais mēness un Saules trīsvienīgais Mēness. Tiek apskatīti arī saules